สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้ตำบลธารทอง “งานประดิษฐ์จากงานไม้”
แหล่งเรียนรู้ตำบลธารทอง แก้วมังกรแปรรูป
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลธารทอง(2)
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลธารทอง(1)
แหล่งเรียนรู้สมุนไพรผักคาวตองเพื่อสุขภาพ
แหล่งเรียนรู้กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานต้นกก
แหล่งเรียนรู้ชุมชน วงเก็ดถวา
ปั่นสุขใจ๋ แอ่วธารทองบ้านเฮา(จุด Bike Stop)
ปั่นสุขใจ๋ แอ่วธารทองบ้านเฮา(แผนที่)
ปฎิฐินงานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย