งานด้านสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม พร้อมพนักงานและลูกจ้าง อบต.ธารทอง ได้ร่วมกั
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง จัดโครงการจัดการขยะ 3Rs ทั้ง 11 หมู่บ้าน ประจ
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง และงานสาธารณสุข พ่นหมวกควันกำจัดยุงลาย ศ
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง และงานสาธารณสุข พ่นหมวกควันกำจัดยุงลาย โ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธารทอง ได้สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลธารทอง พ่นห
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ได้สนับสนุน จัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอ
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ได้สนับสนุนจัดกิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ได้สนับสนุนจัดกิจกรรม โครงการควบค
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธารทอง ได้สนับสนุนงบประมาณให้ชมรมผู้สูงอา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย