หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
นายกัมพล ยาวุฒิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร
นายนรินทร์ ประกอบกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร
นายไตรทศ ธนะเป็ก
พนักงานรถกู้ชีพ-กู้ภัยประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์โทร
นายชนาธิป ธงสิบห้า
พนักงานรถกู้ชีพ-กู้ภัยประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์โทร
นายวรชัย แสนปัน
พนักงานรถกู้ชีพ-กู้ภัยประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์โทร
ทักษ์ดนัย ตั๋นเกี๋ยง
พนักงานรถกู้ชีพ-กู้ภัยประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์โทร
นายวุฒิไกร บุญมา
พนักงานรถกู้ชีพ-กู้ภัยประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์โทร
นายทศวรรษ ต๊ะเขียว
พนักงานรถกู้ชีพ-กู้ภัยประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์โทร
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย