คณะผู้บริหาร
-ว่าง-
นายก อบต.ธารทอง
เบอร์โทร 089-8506451
-ว่าง-
รองนายก อบต.ธารทอง
เบอร์โทร
-ว่าง-
รองนายก อบต.ธารทอง
เบอร์โทร

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย