สินค้าโอท็อป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผักคาวตอง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผักคาวตอง จากกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ
178 หมู่ที่ 6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
ตระกร้าจักสาน

กลุ่มตระกร้าจักสาน แม่บ้านตำบลธารทอง หมู่ที่ 9 อ.พาน จ.เชียงราย

โทร.087-19079
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย