ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน
ประกาศการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริ
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต.ธารทอง
รายงานผลแผนป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 รอบที
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและป
สถิติผู้ขอรับบริการงานจัดเก็บรายได้ อบต.ธารทอง รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือ
สถิติผู้ขอรับบริการขออนุญาตก่อสร้าง กองช่าง อบต.ธารทอง รอบ 6 เดือน ตั้
สถิติผู้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.ธารทอง งวด 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561
สถิติการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2562 งวด 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/14 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย