ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ได้รับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ปร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำง
ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.ธารทอง พบประชาชน ประจำปี 2562
บันทึกรายงานผลตามดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
ประกาศ เรืื่อง ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและลเือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่ว
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/14 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย