ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ยกเลิกสำเนาการรับชำระภาษี
ประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสีย
คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์
แนวทางการปฎิบัติตนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
แนวทางการปฎิบัติตนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางโดยฉาบ
มาตรการประหยัดพลังงานของอบต.ธารทอง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตราการภายใ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/14 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย