ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศอบต.ธารทอง เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมา
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม2561
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการใหม่

ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้ประกาศ

คำแนะนำ การปฎิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ ยกเลิกสำเนาการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ
ประกาศ ยกเลิกสำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศ การยกเลิกสำเนาเอกสารเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร
ประกาศ เรื่องการยกเลิกสำเนาเอกสารในการทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน
ประกาศ ยกเลิกสำเนาการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอปท.
ประกาศ เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/14 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย