ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลและวิเคราะห์พัฒนา ปรับปรุง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ป
คู่มื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโย
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - ม
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการอบรมพัฒนาบุคลากร อบต.ธารทอง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและมาตราการป้องกันกา
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารรานการส่ว
รายงานสถิติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
สถิติผู้รับบริการสถิติผู้ขออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประจำปีงบป
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/14 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย