ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการช่วยเหลือประชาชน งานพัฒนาชุมชน ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 - มี.ค.64
สถิติรายได้จัดเก็บเอง ตั้งแต่เดือนต.ค.63 - มี.ค.64
ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)
ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี2564
ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
มาตรการภายในเพื่่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อบต.ธารท
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/14 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย