ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
รายงานสรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ธารทอง ประจำปี 2563
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อบต.ธารทอง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 - มี.ค.64
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64
สถิติการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ตั้งแต่เดือนต.ค.63 - มี.ค.64
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/14 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย