ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน2564)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลาง
โครงการ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางโดยฉาบผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหล
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 3 (เดือนเมษายน2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564)
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ฯ ด้วยวิธีประกวดร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย