กิจกรรม
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสมุนไพรพื้นบ้าน(ปลูกฟ้าฯ ทะลายโควิด)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของ อบต.ธารทอง
ในวันนี้ วันที่ 8 กันยายน 2564 อบต.ธารทอง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสมุนไพรพื้นบ้าน(ปลูกฟ้าฯ ทะลายโควิด) ซึ่งมีวิทยากรจาก รพ.สต.ทรายขาว,รพ.สต.แม่อ้อ,รพ.สต.เจนริญเมือง และรพ.พาน ได้มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลธารทอง(โรงเรียนบ้านสันมะแฟน)
*ภายในบริเวณสถานที่อบรม มีบูธธนาคารบุญ ธารทอง ธารน้ำใจ และมีเสื้อผ้าแบ่งปัน สำหรับผู้ที่ต้องการสามารถนำไปสวมใส่ได้คะ แบ่งปันๆ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย