กิจกรรม
การฝึกอบรมการสร้างเสาฆ่าเชื้อ UV-C
การฝึกอบรมการสร้างเสาฆ่าเชื้อ UV-C เพื่อยับยังการทำงานของเชื้อโรคบนพื้นผิววัตถุต่างๆ และอากาศ โดย วิทยากรจาก ม.ราชมงคล และ อบต.ทรายขาว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง วันที่ 25 สิงหาคม 2564
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย