กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลธารทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ร่วมกับ โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่าราก) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลธาร ทอง เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ณ โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) วันที่ 27 สิงหาคม 2564
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991 E-mail : Thanthongpan@gmail.com

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย